Autorizēties

Lietošanas noteikumi un datu privātuma politika

Šajos Lietošanas noteikumos un datu privātuma politikā (turpmāk tekstā – Noteikumi) ir noteikta kārtība, kādā SIA “Izdevniecība iŽurnāli”, reģistrācijas numurs 40103221835, adrese Maskavas ielā 10, Rīgā, turpmāk Izdevniecība, veic personas datu apstrādi, kā arī kārtība, kas jāievēro, lietojot Izdevniecības izdotos interneta žurnālus “iFinanses” (www.ifinanses.lv), “iTiesības” (www.itiesibas.lv), "iBizness" (www.ibizness.lv) un "iAudio" (www.iaudio.lv), turpmāk tekstā saukti - Interneta žurnāli.

Šie Noteikumi piemērojami, ja fiziskā persona, turpmāk tekstā saukta – Lasītājs, reģistrējas vai jau ir reģistrējies Interneta žurnālos pirms šo Noteikumu stāšanās spēkā. Noteikumi attiecība uz Lasītāja personas datiem tiek piemēroti līdz brīdim, kamēr visi Lasītāja dati tiek dzēsti no Lasītāja profila.

1. Autortiesības

Visi darbi, kas publicēti Interneta žurnālos, ir Izdevniecības īpašums, un darbi tiek aizsargāti ar Autortiesību likumu. Ir aizliegts pārpublicēt, izplatīt, kopēt, uzglabāt un citādi izmantot darbus bez Izdevniecības rakstiskas atļaujas. Izmantojot Interneta žurnālos publicēto darbu citātus vai fragmentus likumā atļautajos gadījumos, atsauce uz Izdevniecību ir obligāta. Autortiesību pārkāpuma gadījumā vainīgā persona tiek saukta pie Autortiesību likumā noteiktās atbildības, kā arī ir pilnībā atbildīga par visiem zaudējumiem, kas ar šo rīcību nodarīti Izdevniecībai.

Iesūtot rakstus Izdevniecības redakcijai, tiek nodotas visas autortiesības, un turpmāk redakcijas tiesības ir izlemt par rakstu izmantošanu. Interneta žurnālos publicēto autoru un redakcijas viedokļi var atšķirties. Par publikāciju un komentāru saturu un to atbilstību likumdošanas normām ir atbildīgi to autori.

2. Komentāri

Izdevniecība nav atbildīga par komentāru saturu. Aicinām kopā veidot radošu, profesionālu, diskusiju veicinošu vidi, kur paust viedokļus un norisināties domu apmaiņai. Komentārus Interneta žurnālos publicētajiem rakstiem var pievienot Lasītāji – reģistrētie lietotāji.

Komentējot rakstus un piedaloties foruma diskusijās, ir aizliegts:

 • lietot personu cieņu un godu aizskarošus izteikumus;
 • aicināt uz vardarbību, rasu naidu vai citu prettiesisku darbību veikšanu;
 • izvietot informāciju, kas pārkāpj citu personu autortiesības;
 • izvietot komerciāla rakstura informāciju;
 • nosūtīt, publicēt datus, kas satur vīrusus vai arī datus, kas satur kaitīgas komponentes.

Šo Noteikumu pārkāpšanas gadījumā Izdevniecībai ir tiesības dzēst attiecīgo komentāru un atkarībā no pārkāpuma rakstura pārkāpējs saucams pie atbildības, kā tas paredzēts Latvijas Republikas normatīvajos aktos.

3. Kāpēc reģistrēties un kā to darīt?

Reģistrācija Interneta žurnālos ir veicama šādos gadījumos:

 • ja Lasītājs vēlas saņemt Izdevniecības piedāvāto terminēto bezmaksas abonementu – šī iespēja tiek piedāvāta jaunajiem Lasītājiem vienu reizi ar mērķi iepazīstināt ar Interneta žurnālu saturu;
 • ja Lasītājs vēlas saņemt iknedēļas aktuālo rakstu pārskatu uz savu e-pastu no Interneta žurnāliem;
 • lai izmantotu Izdevniecības piedāvātos pakalpojumus – abonētu Interneta žurnālus u.c. produktus (piemēram, iVeidlapas, iRokagrāmatas, iSeminārus), kā arī apmeklētu seminārus un vebinārus. Par šo pakalpojumu izmantošanu tiek slēgts Attālinātais līgums saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.

Lai Lasītājs reģistrētos Interneta žurnālos, jānorāda šādi dati:

 • vārds, uzvārds,
 • e-pasta adrese,
 • telefona numurs,
 • lietotājvārds,
 • nodarbošanās (izvēles lauks).

Pēc reģistrēšanās Lasītājam tiek izveidots profils, turpmāk tekstā - Lietotāja profils, kurā Lasītājs var labot norādītos personas datus, tos saglabāt, norādīt, kādu informāciju vēlas saņemt no Izdevniecības uz savu e-pastu, kā arī atteikties no e-pastu saņemšana no Izdevniecības. Tāpat Lasītājam ir iespēja dzēst savu Lietotāja profilu jebkurā laikā.

Nepatiesas vai kļūdainas informācijas sniegšanas gadījumā Izdevniecībai ir tiesības izdzēst Lietotāja profilu.

Lasītājam ir pienākums glabāt drošā vietā savus autorizēšanās datus, lai tie netiktu pieejami citām personām.  

Reģistrēšanos interneta žurnālā var veikt vairākos veidos:

 • Lasītājs var reģistrēties pats,
 • Lasītāju var reģistrēt Izdevniecības darbinieks pēc Lasītāja lūguma vai piekrišanas saņemšanas. Šādā gadījumā Lasītājam uzreiz pēc reģistrēšanas jādodas uz Mans profils, jāpārbauda informācija, jānomaina parole, kā arī jānorāda, kāda veida informāciju turpmāk vēlas saņemt no Izdevniecības uz savu e-pastu.

4. Lasītāja dati un to izmantošana

Pēc reģistrēšanās Interneta žurnālos Izdevniecībai kļūst pieejami šajā sadaļā norādītie Lasītāja dati, un tikai tie dati, kas nepieciešami Izdevniecības uzņēmējdarbības nodrošināšanai, aizsardzībai un attīstībai, kā arī komunikācijas nodrošināšanai ar Lasītāju. Šajā punktā skaidrots, kādi dati un kādiem mērķiem ir nepieciešami, kā arī kādā veidā tie var tikt izmantoti.

4.1. Lasītāju identificējoša informācija

Lasītāja vārds, uzvārds, telefona numurs un e-pasta adrese tiek izmantota, lai identificētu Lasītāju. Lai lietotājs tiktu identificēts, pēc reģistrācijas formas aizpildīšanas uz lietotāja telefona numuru tiek nosūtīts verifikācijas kods. Tikai pēc tā apstiprināšanas, uz lietotāja e-pasta adresi tiek nosūtīts e-pasta verifikācijas liks, uz kura uzsliežot, tiek aktivizēts lietotaja profils.

E-pasta adresi Lasītājs turpmāk lieto, lai autorizētos Interneta žurnālos, jo tikai tādā veidā ir iespējams saņemt Izdevniecības piedāvātos pakalpojumus, pievienot komentārus rakstiem, izrakstīt un saņemt rēķinus, piekļūt sava profila datiem, kā arī izmantot terminēto bezmaksas abonementu, u.c.

4.2. Lasītāja kontaktinformācija

Komunikācijai ar Lasītāju tiek izmantots telefona numurs un e-pasta adrese.

Telefona numuru un e-pasta adresi Izdevniecība izmanto saziņai ar Lasītāju, lai risinātu dažādus tehniskus jautājumus, piemēram, par Interneta žurnālu u.c. produktu lietošanu, informētu par Interneta žurnālu turpmākas abonēšanas iespējām, tāpat arī lai veiktu Lasītāju anketēšanu ar mērķi uzlabot un papildināt Izdevniecības sniegtos pakalpojumus, informētu par izmaiņām šajos Noteikumos, iespējamiem darbības pārtraukumiem u.c. jautājumiem.

Lasītājam ir iespēja izvēlēties, kādu informāciju viņš vēlas turpmāk saņemt savā e-pastā no Izdevniecības, atzīmējot to savā Lietotāja profilā. Piemēram, Lasītājs var izvēlēties saņemt iknedēļas aktuālo rakstu pārskatu no žurnāla “iFinanses” latviešu vai krievu valodā, iknedēļas aktuālo rakstu pārskatu no žurnāla “iTiesības” un/vai iknedēļas aktuālo rakstu pārskatu no žurnāla “iBizness”, tāpat arī informāciju par Izdevniecības organizētajiem semināriem vai arī informāciju par Izdevniecības produktu akcijas piedāvājumiem un reklāmas sūtījumus. Lasītājs pēc savas izvēles var izvēlēties saņemt šādu informāciju uz savu e-pastu, kā arī atteikties no tās. Atteikšanos var veikt Lietotāja profilā vai arī spiežot uz speciāla šim nolūkam paredzēta linka saņemtā e-pasta noslēguma daļā.

Lai nodrošinātu kvalitatīvu servisu Izdevniecības sadarbībā ar Lasītāju, Izdevniecība saglabā komunikācijas informāciju.

4.3. Lietotājvārds

Katram Lasītājam ir jāizveido savs unikāls lietotājvārds, tā radīšana ir Lasītāja brīva izvēle. Lai ievērtu diskrētumu, tieši lietotājvārds tiks turpmāk norādīts rakstu komentāros.

4.4. Parole

Paroli turpmāk Lasītājs izmanto, lai autorizētos Interneta žurnālos. Izdevniecībai nav pieejami dati par Lasītāju paroli. Lasītājam pašam brīvi ir iespēja izvēlēties šo paroli, tomēr Izdevniecība iesaka to veidot drošu, izmantojot gan burtus, gan skaitļus, gan dažādus simbolus, lai maksimāli nodrošinātu sava Lietotāja profila datu aizsardzību. Paroli ir aizliets izpaust vai nodot citām personām. Ja Lasītājs ir aizmirsis paroli, to ir iespējams atjaunot (Autorizēties / Aizmirsu paroli).

4.5. Nodarbošanās

Informācija par Lasītāja nodarbošanos turpmāk tiks izmantota statistikas un analīzes mērķiem, attīstot un pilnveidojot Izdevniecības produktus.

4.6. Interneta protokola (IP) adrese, sīkdatnes un spraudņi

Izdevniecība saglabā informāciju par Lasītāja IP adresi, piekļuves datumu un laiku. Šie dati Izdevniecībai ir nepieciešami drošības apsvērumiem, piemēram, prettiesisku darbību atklāšanai un novēršanai u.c. Šādos gadījumos Izdevniecība var apkopot un apstrādāt informāciju par Lietotāja faktisko atrašanās vietu, izmantojot IP adresi.

Satura kvalitātes uzlabošanai, ērtākai lietošanai un pielāgošanai Lasītāja vajadzībām Interneta žurnālos tiek lietotas sīkdatnes (cookies). Interneta žurnālos tiek izmantots interneta vides analīzes rīks Google Analytics, ko piedāvā "Google, Inc.". Lietojot Interneta žurnālus, Lasītājs piekrīt sīkdatņu izmantošanai. Sīkdatnes tiek izmantotas analītikas mērķiem, tās netiek izmantotas, lai Lasītāju identificētu.

Interneta žurnālos ir izmantoti sociālā tīkla Facebook, spraudņi, piemēram, Facebook spraudnis Patīk (Like), Dalies (Share).

4.7. Sarunu ierakstīšana

Uzņēmuma sniegto pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai var tikt veikts telefonsarunas ieraksts. Sarunu ieraksts var tikt veikts tikai gadījumā, ja Izdevniecības darbinieks piezvana Lasītājam ar mērķi informēt par pakalpojumiem, uzzināt Lasītāja atsauksmes par produktu un tā lietošanu u.tml. 

5. Kas lieto datus un kā tie tiek aizsargāti

Lasītāju personas dati tiek izmantoti tikai Izdevniecības komercdarbības nodrošināšanas un attīstības vajadzībām, kā arī lai nodrošinātu komunikāciju ar Lasītāju. Piekļuve tiem ir tikai Izdevniecības darbiniekiem un attiecīgajiem Izdevniecības ārpakalpojuma sniedzējiem, kas ir tieši saistīti ar Izdevniecības produktu tehnisko uzturēšanu, uzlabošanu un pilnveidošanu. Izdevniecība uzņemas atbildību par datu konfidencialitāti, un pakalpojumu sniedzēji datus drīkst apstrādāt tikai saskaņā ar Izdevniecības norādījumiem.

Izdevniecība veic saprātīgus tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai aizsargātu Lasītāja personas datus no nesankcionētas piekļuves, nejaušas nozaudēšanas, izpaušanas vai iznīcināšanas.

Visus Lasītāja sniegtos personas datus Izdevniecība uzglabā drošos serveros, kas tiek aizsargāti ar parolēm, ugunsmūriem u.c. atbilstoši mūsdienu tehnoloģijām.

6. Cik ilgi tiek glabāti dati un kad tie tiek dzēsti?

Lasītājam – reģistrētajam lietotājam – ir iespēja jebkurā brīdī izdzēst savu profilu pašam (Skatīt profilu / Mani dati / Dzēst profilu). Pēc Lasītāja rakstiska lūguma Izdevniecība var dzēst Lasītāja Lietotāja profilu.

Izdevniecībai ir tiesības bloķēt Lasītāja profilu, ja Lasītājs pārkāpj šos Noteikumus, piemēram, pievieno komentāros komerciāla satura, cieņu aizskarošu informāciju, izmanto komerciālos nolūkos Interneta žurnālos publicēto saturu bez rakstiska saskaņojuma saņemšanas no Izdevniecības u.tml. gadījumos. Izdevniecība atjauno bloķētus Lasītāja datus pēc tā rakstiska pieprasījuma. Ja 3 mēnešu laikā no Lietotāja profila bloķēšanas brīža Lasītājs nav pieprasījis savu profilu atbloķēt, Lasītāja Lietotāja profils tiek dzēsts.

Izdevniecība var dzēst Lasītāja Lietotāja profilu, ja Lasītājs ir neaktīvs vismaz 3 gadus (nav autorizējies, nav kļuvis ar abonentu u.c. pazīmes).

Telefonsarunu ieraksti tiek glabāti 6 mēnešus no ieraksta brīža.

Visos gadījumos pēc Lasītāja datu dzēšanas tie tiek neatgriezeniski izdzēsti no visām sistēmām saprātīgā laikā, ievērojot cilvēcīgu (apzinātu vai neapzinātu) kļūdu rašanās iespējamību, kā arī aizstāvot Izdevniecības komercintereses. Datu dzēšana ir iespējama tikai tādā apmērā, kādā to pieļauj Latvijas Republikas spēkā esošie normatīvie akti.

7. Cita informācija

Lietotājam ir tiesības vērsties Izdevniecībā un lūgt informāciju par Lasītāja datu apstrādi, iesniedzot Izdevniecībai oficiālu iesniegumu klātienē un uzrādot personu apliecinošu dokumentu, vai iesūtot elektroniski parakstītu dokumentu. Atbildi uz Lasītāja iesniegumu Izdevniecība sniegs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņos.

Lasītājam ir tiesības pieprasīt veikt datu papildināšanu vai labošanu, dzēšanu vai apstrādes ierobežošanu. Šīs tiesības Lasītājs var īstenot savā Lietotāja profilā. Lasītājam ir tiesības iebilst pret savu datu apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību. Izdevniecība izvērtēs katru Lasītājā pieprasījumu un īstenos Lasītāja tiesības atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Ja Lasītājam rodas kādi jautājumi par Lasītāja personas datu apstrādi, lūdzam sazināties ar Izdevniecību. Ja Lasītājs nav apmierināts ar saņemto atbildi, viņam ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā.

Šie Noteikumi tiek regulāri pārskatīti un uzlaboti, un informācija par izmaiņām tajos tiks nosūtīta uz Lasītāja e-pastu, kā arī aktuālie Noteikumi ir pieejami Interneta žurnālos.

Jebkuru neskaidrību, ierosinājumu vai jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar Izdevniecību pa tālruni 67280693 vai e-pastu info@izurnali.lv.

 

Noteikumi atjaunoti 23.03.2023.

Piesakies jaunumu e-pastam!
Paroles atjaunošana
e-pasts nav pareizs!
Neesi reģistrējies?