Vai laiks, kad darbinieks atrodas ceļā uz komandējuma vietu, piemēram, no Rīgas un Parīzi, ir komandējuma laiks? Ja komandējums ir sestdienā un svētdienā, vai tas tiek uzskatīts par darba laiku un par šīm dienām jāmaksā dienas nauda? Par visu pēc kārtas!

Tekstu lasa: Māra Dzelstiņa