Lasītājs vaicā: Uzņēmuma restorānos kases grāmatas, tostarp ieņēmumu un izdevumu orderus, restorāna vadītāji - kasieri sagatavo "Excel" failā. Vienīgās kases operācijas ir ieņēmumi no kases aparāta un naudas nodošana inkasentam vai iemaksāšana uzņēmuma kontā, retu reizi – saimnieciskās darbības avansa norēķinu naudas vai avansu izsniegšana restorāna darbiniekiem. Grāmatvedības programmā kases grāmata vai ieņēmumu un izdevumu orderi netiek vadīti, bet tikai grāmatojumi un summas no "Excel" failā sagatavotās kases grāmatas. Tomēr, lai izpildītu noteikumus par parakstiem kases grāmatā, restorāna vadītāji,kasieri visu izdrukā, paraksta un nogādā grāmatvedībā. Lai ietaupītu laiku un resursus, sākot ar 2022. gadu, uzņēmums vēlas pārtraukt kases grāmatas, kā arī vēlams ieņēmumu un izdevumu orderu drukāšanu un parakstīšanu, jo saskaņā ar jaunajiem noteikumiem nav prasību par atbildīgā grāmatveža vai vadītāja parakstiem uz tiem. Jaunais Grāmatvedības likums nosaka: uzņēmums ir tiesīgs iekšējā attaisnojuma dokumentā, ja tas sagatavots elektroniskā formā, parakstu aizstāt ar elektronisku apliecinājumu.

Tekstu lasa: Oskars Priede