Vai uzņēmums drīkst izrakstīt rēķinus dažādās valodās un valūtās?