Autorizēties
Žurnāls
iFinanses
Abonēšanas cenas norādītas ar PVN
iFinanses interneta žurnāls

iFinanses interneta žurnāls

komplekts iFinanses plus

komplekts iFinanses plus

Drukātais žurnāls iFiT

Drukātais žurnāls iFiT

 • aktualitātes
 • analītiskie raksti
 • ekspertu atbildes
 • pieeja rakstu arhīvam
 •  katru pirmdienu - ziņas e-pastā
 • aktualitātes
 • analītiskie raksti
 • ekspertu atbildes
 • pieeja rakstu arhīvam
 •  katru pirmdienu - ziņas e-pastā
 •  drukātais žurnāls iFiT - 1x mēnesī

Ikmēneša atbalsts un padomdevējs!

 • nodokļi
 • grāmatvedība
 • darba tiesības
 • komerctiesības
 • vadība
 • tiesu prakse
 • uzņēmēju pieredze 

 

Abonements
1 mēn.3 mēn.6 mēn.12 mēn.
12 EUR 36 EUR 68 EUR

120 EUR

Cenas norādītas 1 lietotājam. Abonementu var iegādāties arī 5, 15, 25, 50 un 100 lietotājiem!

Abonements
3 mēn.6 mēn.12 mēn.
74 EUR

140 EUR

258 EUR

Cenas norādītas 1 lietotājam. Abonementu var iegādāties arī 5, 15, 25, 50 un 100 lietotājiem!

Abonements
1 mēn.3 mēn.6 mēn.12 mēn.
15 EUR 45 EUR

86 EUR

162 EUR

i žurnāls
iTiesības
Abonēšanas cenas norādītas ar PVN
iTiesības interneta žurnāls

iTiesības interneta žurnāls

komplekts iTiesības plus

komplekts iTiesības plus

 • aktualitātes
 • analītiskie raksti
 • ekspertu atbildes
 • pieeja rakstu arhīvam
 • katru pirmdienu - ziņas e-pastā
 • aktualitātes
 • analītiskie raksti
 • ekspertu atbildes
 • pieeja rakstu arhīvam
 •  katru pirmdienu - ziņas e-pastā
 •  drukātais žurnāls iFiT - 1x mēnesī
Abonements
1 mēn.3 mēn.6 mēn.12 mēn.
12 EUR 36 EUR 68 EUR

120 EUR

Cenas norādītas 1 lietotājam. Abonementu var iegādāties arī 5, 15, 25, 50 un 100 lietotājiem!

Abonements
3 mēn.6 mēn.12 mēn.
74 EUR

140 EUR

258 EUR

Cenas norādītas 1 lietotājam. Abonementu var iegādāties arī 5, 15, 25, 50 un 100 lietotājiem!

i žurnāls
iBizness
Abonēšanas cenas norādītas ar PVN
iBizness interneta žurnāls

iBizness interneta žurnāls

 • aktualitātes
 • analītiskie raksti
 • ekspertu viedokļi
 • pieeja rakstu arhīvam
 • katru pirmdienu - ziņas e-pastā
Abonements
1 mēn.3 mēn.6 mēn.12 mēn.
12 EUR 36 EUR 68 EUR

120 EUR

Cenas norādītas 1 lietotājam. Abonementu var iegādāties arī 5, 15, 25, 50 un 100 lietotājiem!

i žurnāls
iAudio
Abonēšanas cenas norādītas ar PVN
iAudio

iAudio

komplekts iAudio plus

komplekts iAudio plus

Pirmais biznesa audiožurnāls!

 • analītiskie raksti
 • ekspertu viedokļi
 • atbildes uz lasītāju jautājumiem

iFinanses, iTiesības un iBizness audio versija.

iAudio ar Tavu iecienīto interneta žurnālu!

 • analītiskie raksti
 • ekspertu viedokļi
 • atbildes uz lasītāju jautājumiem
 • papildus - iFinanses interneta žurnāls
Abonements
1 mēn.3 mēn.6 mēn.12 mēn.
10 EUR 30 EUR 58 EUR

108 EUR

Cenas norādītas 1 lietotājam. Abonementu var iegādāties arī 5 un 15 lietotājiem.

Abonements
3 mēn.6 mēn.12 mēn.
59 EUR 112 EUR

204 EUR 

Cenas norādītas 1 lietotājam. Abonementu var iegādāties arī 5, 15, 25, 50 un 100 lietotājiem!

Interneta produkti
Interneta Produkti
Abonēšanas cenas norādītas ar PVN

iRokasgrāmata "Grāmatvedības organizācijas dokumentu izstrādāšana"

iVeidlapas

iRokasgrāmata “Finanšu vadība elektroniskajās tabulās”

 • grāmatvedības organizācijas dokumentu paraugi,
 • ieteikumi dokumentu izstrādei,
 • dokumentu veidlapas *doc un *xls formātā.
 • grāmatvedības veidlapas
 • gada pārskatu veidlapas
 • nodokļu deklarāciju veidlapas
 • personāla veidlapas
 • līgumu paraugi u.c.

Unikāls finanšu plānošanas rīks *xls tabulās:

 • galvenie finanšu rādītāji, to analīze
 • kapitāla struktūra un tā optimizācija
 • naudas plūsma un tās plānošana
Abonements
12 mēn.
Abonements

179 EUR

 

Abonements
6 mēn.12 mēn.
35 EUR

60 EUR

Abonements
12 mēn.
Abonements

129 EUR

iRokasgrāmata "Gada pārskata paraugi"

iRokasgrāmata "Iekšējā trauksmes celšanas sistēma"

iRokasgrāmata "Personāla dokumentu pārvaldība"

Gada pārskata paraugi izveidoti atbilstoši VID EDS strukturētā pielikuma prasībām un iekļauj:

 • vadības ziņojums,
 • finanšu pārskats un
 • finanšu pārskata pielikumi. 

Izstrādāta atbilstoši Trauksmes celšanas likuma prasībām un ietver

 • ieteikumus iekšējās trauksmes celšanas sistēmas ieviešanai
 • noteikumu paraugus

Praktisks palīgs personāla vadītājiem un lietvežiem!

 • personāla dokumentu pārvaldības noteikumu paraugs
 • veidlapu paraugi *doc formātā
 • ieteikumi personāla lietvedības ieviešanā un kārtošanā

Abonements
12 mēn.
Abonements

80 EUR 

Abonements
12 mēn.
Abonements

88 EUR 

Abonements
12 mēn.
Abonements

149 EUR

iRokasgrāmata "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas un sankciju iekšējās kontroles sistēma"

iRokasgrāmata '' Sankciju iekšējās kontroles sistēma"

iRokasgrāmata "Darījumi starp saistītām personām – vietējās dokumentācijas paraugs"

Iekšējās kontroles sistēmas

 • obligāto noteikumu paraugi
 • veidlapu paraugi

Sankciju iekšējās kontroles sistēma.

 • obligāto noteikumu paraugi
 • veidlapu paraugi

 • Vietējās transfertcenu dokumentācijas veidlapa ar komentāriem
 • Bonusā - autora konsultācija 1 stundas garumā!
Abonements
12 mēn.
Abonements

149 EUR

Abonements
12 mēn.
Abonements

149 EUR

Abonements
12 mēn.
Abonements

169 EUR

Komplekti
Komplekti
Abonēšanas cenas norādītas ar PVN
Interneta produkti
Žurnāls

Grāmatveža komplekts

Interneta produkti
Žurnāls

Eksperta komplekts

 •  iFinanses interneta žurnāls
 • iVeidlapas
 • komplekts pieejams ar vai bez drukātā žurnāla iFiT
 • iFinanses interneta žurnāls
 • iTiesības interneta žurnāls
 • iVeidlapas
 • komplekts pieejams ar vai bez drukātā žurnāla iFiT
Abonements
Variants6 mēn.12 mēn.
Komplekts bez drukas

89 EUR

156 EUR

Komplekts ar druku

168 EUR

306 EUR

Cenas norādītas 1 lietotājam. Abonementu var iegādāties arī 5, 15, 25, 50 un 100 lietotājiem!

Abonements
Variants6 mēn.12 mēn.
Komplekts bez drukas

150 EUR

264 EUR

Komplekts ar druku (1 žurnāls)

222 EUR

402 EUR

Cenas norādītas 1 lietotājam. Abonementu var iegādāties arī 5, 15, 25, 50 un 100 lietotājiem!

Interneta produkti

Vadītāja komplekts

Interneta produkti
Žurnāls

Finanšu direktora komplekts

 • iFinanses interneta žurnāls
 • iTiesības interneta žurnāls
 • iBizness interneta žurnāls
 • komplekts pieejams ar vai bez iVeidlapām
 • iFinanses interneta žurnāls
 • iVeidlapas
 • visas iRokasgrāmatas
 • komplekts pieejams ar vai bez drukātā žurnāla iFiT
Abonements
Variants6 mēn.12 mēn.
Komplekts bez iVeidlapām
183 EUR

324 EUR

Komplekts ar iVeidlapām
211 EUR

372 EUR

Cenas norādītas 1 lietotājam. Abonementu var iegādāties arī 5, 15, 25, 50 un 100 lietotājiem!

Abonements
Variants12 mēn.
Komplekts bez drukas

859 EUR

Komplekts ar druku

 1021 EUR

Cenas norādītas 1 lietotājam. Abonementu var iegādāties arī 5, 15, 25, 50 un 100 lietotājiem!

i žurnāls
iAudio
Abonēšanas cenas norādītas ar PVN
iAudio

iAudio

Pirmais biznesa audiožurnāls!

 • analītiskie raksti
 • ekspertu viedokļi
 • atbildes uz lasītāju jautājumiem

iFinanses, iTiesības un iBizness audio versija.

Abonements
1 mēn.3 mēn.6 mēn.12 mēn.
10 EUR 30 EUR 58 EUR

108 EUR

Cenas norādītas 1 lietotājam. Abonementu var iegādāties arī 5 un 15 lietotājiem.

komplekts iAudio plus

komplekts iAudio plus

iAudio ar Tavu iecienīto interneta žurnālu!

 • analītiskie raksti
 • ekspertu viedokļi
 • atbildes uz lasītāju jautājumiem
 • papildus - iFinanses interneta žurnāls
Abonements
3 mēn.6 mēn.12 mēn.
59 EUR 112 EUR

204 EUR 

Cenas norādītas 1 lietotājam. Abonementu var iegādāties arī 5, 15, 25, 50 un 100 lietotājiem!

Piesakies jaunumu e-pastam!
Paroles atjaunošana
e-pasts nav pareizs!
Neesi reģistrējies?