Saskaņā ar judikatūru pievienotās vērtības nodokļa aprēķināšanā nošķir pamatprasības un formālās prasības. Eiropas Savienības Tiesa vairākkārt skaidrojusi, ka priekšnodokļa atskaitīšana ir īstenojama tad, ja ir izpildītas pamatprasības, lai gan nodokļa maksātājs nav izpildījis noteiktas formālas prasības, piemēram, prasības attiecībā uz uzskaiti, rēķinu sagatavošanu un deklarāciju. Vai viena vai cita rekvizīta trūkums rēķinā ir jāuzskata par formālu prasību neizpildi vai tomēr tā ir pamatprasību neievērošana?

Tekstu lasa: Oskars Priede