2022. gada 1. janvārī stājās spēkā jauns Grāmatvedības likums. Tas izstrādāts, lai pilnveidotu grāmatvedības regulējumu un nodrošinātu tā atbilstību pašreizējai juridiskajai tehnikai un elektroniskajām iespējām. Izmaiņas ir piedzīvojuši arī attaisnojuma dokumenti.

Tekstu lasa: Oskars Priede