Praksē daudzi uzņēmumi iegrāmato saņemtos vai izrakstītos priekšapmaksas rēķinus pirms samaksas veikšanas vai saņemšanas, lai grāmatvedībā nodrošinātu vienotu dokumentu plūsmu. No kontroles viedokļa tas ir atbalstāmi, tomēr, ir svarīgi atcerēties par šādu priekšapmaksas rēķinu esamību gada pārskata sagatavošanas brīdī un veikt korekcijas, uzņēmuma bilancē neuzrādot avansa rēķinus, par kuriem nav veikta vai saņemta apmaksa.