Uzņēmuma peļņa 2022.gadā bija 80 555 eiro. Daļu no tās (44 121 eiro) veidoja no Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras saņemtie granti par materiāliem, pamatlīdzekļiem un mārketinga pakalpojumiem, kā arī Nodarbinātības valsts aģentūras subsīdijas bezdarbnieku nodarbināšanai. Saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem minētie granti un subsīdijas netiek apliktas ar uzņēmumu ienākuma nodokli. Kādi nodokļi uzņēmumam ir jāmaksā gadījumā, ja uzņēmums nolemj dividendēs sadalīt visu peļņu, un kādi, ja sadalīšanai dividendēs atvēlēti 40 000 eiro?

Tekstu lasa: Oskars Priede