Latvijā ar 2025.gadu ir plānots ieviest obligātu elektronisko rēķinu jeb e-rēķinu izmantošanu starp komersantiem un valsts un pašvaldību iestādēm, tādējādi panākot ērtu un vienveidīgu dokumentu sagatavošanu un uzglabāšanu, ātrāku un drošāku informācijas apriti, kā arī vienlaicīgu datu nodošanu nodokļu administrācijai, kam turpmāk nebūs nepieciešams pieprasīt informāciju no nodokļu maksātājiem.

Tekstu lasa: Oskars Priede