Grāmatojumu jeb ierakstu grāmatvedības reģistros drīkst veikt tikai tad, ja tas pamatots ar iekšējo vai ārējo attaisnojuma dokumentu. Ja uzņēmums iepērk preci vai saņem pakalpojumu no cita uzņēmuma, darījumu apliecinās ārējs attaisnojuma dokuments – rēķins vai pavadzīme. Ko darīt, ja saimnieciskais darījums tiek veikts uzņēmumā un tam nav ārējā attaisnojuma dokumenta?

Tekstu lasa: Oskars Priede