Nemainīgi aktuāls ir jautājums – kā labāk strādāt ar debitoru parādiem un kā veicināt debitoru vēlmi ievērot nolīgtos rēķinu apmaksas termiņus. To risina gan uzņēmēji, gan grāmatveži. Turklāt katra uzņēmuma situācija būs atšķirīga – citi nevēlēsies lūgt priekšapmaksu vai avansu, citi vēlēsies tikt galā pašu spēkiem, neiesaistot ārpustiesas parādu piedziņas uzņēmumus, citi paļausies uz klientu atbildības sajūtu. Ko tad uzņēmums var darīt?

Tekstu lasa: Oskars Priede