Lasītājs vaicā: Uzņēmuma vadītājs biznesa tikšanās laikā par maltīti norēķinās ar uzņēmuma karti. Maltīte izmaksā 100 eiro, bet vadītājs atstāj arī tējas naudu 30 eiro apmērā. Izsniegtajā čekā ir norādīta summa tikai par maltīti – 100 eiro, bet karšu termināla izsniegtajā čekā ir redzama visa samaksātā summa – 130 eiro apmērā. Kā šādā situācijā grāmatvedis var uzskaitīt izdevumus? Vai tējas naudai tiek piemēroti nodokļi? Varbūt ir kāda summa, kuru pārsniedzot jāpiemēro nodokļi?

Tekstu lasa: Oskars Priede