Lasītājs vaicā: Kreditori (apakšuzņēmēji, pakalpojumu veicēji, nesaistītas personas) nepieprasa parādus. Kā norakstīt šādus parādus un kādas būs nodokļu sekas? Piemēram:

  • 2011.gadā apakšuzņēmējs izrakstīja rēķinu, kura apmaksa netika veikta, jo netika izpildītas visas līgumā noteiktās saistības. 2022.gadā apakšuzņēmējs likvidēts, likvidators nepieprasīja parāda atmaksu;
  • 2015.gadā apakšuzņēmēju rēķinos tika veikti naudas ieturējumi, kurus varēja pieprasīt pēc garantijas perioda iesniegšanas vai pabeigšanas, bet pieprasījums netika veikts. Kopš 2015.gada netika veikta arī savstarpējo norēķinu salīdzināšana, lai arī pēc Uzņēmuma reģistra datiem uzņēmumi ir aktīvi.

Tekstu lasa: Oskars Priede