Lasītājs vaicā: Uzņēmumam pieder elektromobilis. Kas notiek ar pievienotās vērtības nodokļa priekšnodokli – vai tas par elektroenerģijas patēriņu atskaitāms 50% apmērā tāpat kā par degvielas izdevumiem? Un kā šādus auto uzlādes izdevumus norādīt grāmatvedībā?

Tekstu lasa: Māra Dzelstiņa