Lasītājs vaicā: Uzņēmums iegādājās izsolē dzīvokli, to izremontēja un tagad vēlas šo dzīvokli izīrēt savam darbiniekam. Vai uzņēmums drīkst noteikt, ka darbiniekam jāmaksā tikai izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem, bet īres maksu nepiemērot? Vai tomēr īres maksa ir obligāta? Kādi nodokļi uzņēmumam jāmaksā? Papildu informācija - uzņēmums ir pievienotās vērtības nodokļa maksātājs, iegādes darījumam PVN netika piemērots.

Tekstu lasa: Oskars Priede