Procesu, tostarp grāmatvedības, digitalizācija ienāk uzņēmumu ikdienā – vienam ātrāk, otram – lēnāk, tomēr visiem skaidrs – šis process ir sācies un vairs nav apturams. Šobrīd arī valdības līmenī ir apstiprināta virzība uz obligātu elektronisko dokumentu apriti ne tikai starp valsts un pašvaldības iestādēm, bet arī starp uzņēmumiem.

Tekstu lasa: Oskars Priede