Nemateriālie ieguldījumi kā pamatlīdzekļu postenis praksē nav sastopami tik bieži. Grāmatvežiem par tiem nereti rodas jautājumi, it sevišķi tajos gadījumos, kad sabiedrība pirmo reizi sastopas ar attīstības izmaksām vai nemateriālo vērtību, kas radusies citas sabiedrības iegādes rezultātā. Nereti nemateriālo vērtību apzīmē ar angļu terminu goodwill, bet vecākā literatūrā tā tiek saukta arī par firmas cenu vai komercreputāciju. Kas tad īsti ir uzņēmuma nemateriālie ieguldījumi?

Tekstu lasa: Oskars Priede