Lasītājs vaicā: Fiziska persona, kurai ir paziņotā saimnieciskā darbība, iznomā telpas saimnieciskās darbības veicējam. Par telpu nomu tiek izrakstīts rēķins un saņemta samaksa. Savukārt komunālo pakalpojumu rēķinus nomnieks maksā pa tiešo pakalpojumu sniedzējiem. Vai nomnieks komunālo pakalpojumu izdevumus var attiecināt uz saimniecisko darbību, ja rēķinā norādīti iznomātāja rekvizīti? Kā šādā situācijā pareizi noformēt komunālo pakalpojumu izdevumus? Ja nomnieks par šiem pakalpojumiem izrakstīs rēķinu, tad iznomātājs ieturēs iedzīvotāju ienākuma nodokli 10% apmērā, kas veidos zaudējumus.