Kas jāņem vērā krājumu novērtēšanā un uzskaitē? Kā veidojas krājumu vērtība un kādi dokumenti to pamato? Šie jautājumi jo īpaši aktuāli kļūst laikā, kad uzņēmumiem ir jāveic inventarizācija pirms gada pārskata sagatavošanas.

Tekstu lasa: Oskars Priede