Lasītājs vaicā: Likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" normu piemērošanas noteikumos teikts, ka šī likuma izpratnē kompensācijas izmaksas ir arī summas, ko darba devējs darbiniekam izmaksā saistībā ar darbiniekam piederoša personiskā transportlīdzekļa, ko atbilstoši darba līgumam izmanto darba vajadzībām, nolietošanos un kas noteikta 0,04 eiro apmērā par katru nobraukto kilometru, bet ne vairāk kā 57 eiro mēnesī.

Tekstu lasa: Māra Dzelstiņa