Lasītājs vaicā: Vai ieskenētam čekam ir tāds pats juridiskais spēks, kā oriģinālam? Vai gadījumā, ja čeka oriģinālā informācija ar laiku izdziest un tas tiek iznīcināts, skenēts vai kopēts čeks tiek atzīts par attaisnojuma dokumentu grāmatvedībā?

Tekstu lasa: Māra Dzelstiņa