Lasītājs vaicā: Uzņēmumam, kuram pieder trīs degvielas uzpildes stacijas, ir skaidrās naudas ieņēmumi no kases aparātiem uzpildes stacijās. Skaidrās naudas izdevumus veido algu un to avansu izmaksas, kā arī divas reizes mēnesī nauda tiek nodota inkasatoriem, lai to iemaksātu bankā. Uzņēmums grāmatvedību kārto grāmatvedības sistēmā. Vai nepieciešams izdrukāt no sistēmas kases ieņēmumu un izdevumu reģistrācijas žurnālu, lai tas būtu papīra formā? Vai nepieciešams izdrukāt katru kases ieņēmumu/izdevumu orderi?

Tekstu lasa: Oskars Priede