Vaicā lasītājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību iegādājās īpašumu, kas sastāv no dzīvokļa un zemes domājamās daļas. Vai īpašuma iegādes izmaksās jāiekļauj notāra pakalpojumi, zemes nodoklis un valsts nodeva? Vai nolietojuma aprēķinā atsevišķi izdala zemes un ēkas vērtību?