Atbilstoši Latvijas likumvidei reprezentatīva automobiļa iegāde vai lietošana saistās ar papildu nodokļu slogu – jāmaksā gan pievienotās vērtības nodoklis, gan uzņēmumu ienākuma nodoklis. Šo nodokļu piemērošanas jomā aktīvi darbojas Valsts ieņēmumu dienests, un jau ir izveidojusies tiesu prakse, kuru aplūkosim.

Raksta līdzautore: Kristīne Skrastiņa, SIA “PricewaterhouseCoopers” Nodokļu nodaļas vecākā konsultante

Tekstu lasa: Oskars Priede