Uzņēmums var izvēlēties pārdot produkciju vai sniegt pakalpojumu, par to saņemot samaksu vēlāk, kas nozīmē – uzņēmumam rodas debitors. Ja debitors neveic apmaksu norādītājā laikā, uzņēmumam rodas papildu izmaksas saistībā ar parāda atgūšanu, bet, ja parāds netiek atgūts, papildus jāmaksā uzņēmumu ienākuma nodoklis. Kā veiksmīgi uzraudzīt debitorus, lai izvairītos no šādas situācijas?

Tekstu lasa: Oskars Priede