Latvijas tiesību sistēmā tiek ieviests jauns institūts – partnerība. Partnerība ir paredzēta kā jauns veids, kādā divas pilngadīgas personas var juridiski nostiprināt savas attiecības. Savukārt personām, kuras būs stājušās partnerībā, tiks piešķirts noteikts sociālo un ekonomisko tiesību kopums.