Administratīvās rajona tiesas 2022.gada 1.augusta spriedums rāda, ka reizēm par savām tiesībām uz valsts atbalstu ir jācīnās un jāpierāda pamats tā piemērošanai. SIA “SKAI PLUSS” tā arī darīja, sākotnēji vēršoties ar iesniegumu Valsts ieņēmumu dienestā. Tomēr nesadzirdēta vērsās tiesā.

Tekstu lasa: Oskars Priede