Lasītājs vaicā: Lai uzņēmums piesaistītu un noturētu labus darbiniekus, kā viens no labumiem, ko darba devējs var piedāvāt, ir tēja, kafija vai dažādi augļi birojā. Vai šos var uzskatīt par saimnieciskās darbības, proti, personāla ilgtspējas izdevumiem? Vai tomēr šie jāuzskata par nesaistītiem ar saimniecisko darbību, kam attiecīgi jāpiemēro uzņēmumu ienākuma nodoklis?

Tekstu lasa: Māra Dzelstiņa