No šī gada Latvijā ir ieviests virspeļņas nodoklis bankām. Kas ir virspeļņas nodoklis? Kāpēc tas tiek ieviests? Kam un kādi ieguvumi ir sagaidāmi?