Strīdi ar Valsts ieņēmumu dienestu un lietas izskatīšana tiesās ir laikietilpīgs, dārgs un, kas svarīgākais, nervus kutinošs process. Turklāt uzņēmumam jāturpina veiksmīgi darboties! Izskatīsim kādu tiesas spriedumu, kurš,  manuprāt, uzskatāmi parāda – reizēm pilnīgi pietiek ar pirmās instances tiesas spriedumu. Un visām pusēm izdevīgāk to neturpināt.

Tekstu lasa: Oskars Priede