Lasītājs vaicā: Vai uzņēmumam kā ziedotājam obligāti jāpārbauda, vai ziedojuma saņēmējam ir piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss?