Lasītājs vaicā: Vai var atskaitīt pievienotās vērtības nodokļa priekšnodokli par kafijas automātu, ko uzņēmums iegādājies lietošanai birojā? Ja var, tad kādā apmērā – 100 vai 40 procentu? Vai kafijas automāta iegādes izmaksas var grāmatot kā uzņēmuma darbinieku ilgtspējas attīstības izmaksas, tādējādi priekšnodokli atskaitot pilnā apmērā? Vai priekšnodokļa atskaitīšanu ietekmē tas, vai birojā kafijas automātu lieto tikai darbinieki, vai to lieto arī klienti, uzņēmuma sadarbības partneri?

Tekstu lasa: Māra Dzelstiņa