Lai gan darbs birojā uzskatāms par samērā zema riska darbu, biroju darba vietām jāatbilst normatīvo aktu prasībām, jābūt drošām un veselībai nekaitīgām. Par nodarbināto drošību un veselību, tostarp arī darba aizsardzību regulējošo normatīvo aktu prasību ievērošanu, atbildīgs darba devējs. Kādas ir biežāk pieļautās kļūdas darba aizsardzībā biroja darba vidē?

Tekstu lasa: Māra Dzelstiņa