Praksē nereti rodas jautājums par tiesisko attiecību starp komercsabiedrību un tās valdes locekli noformēšanu, kā arī citas neskaidrības saistībā ar personas iecelšanu un nodarbināšanu SIA  vai akciju sabiedrības valdes locekļa vai valdes priekšsēdētāja amatā, tostarp arī par izmaksājamo atlīdzību un nodokļiem. Šie jautājumi regulēti vairāku likumu kopumā – Komerclikumā, Civillikumā un nodokļu likumos. 

Tekstu lasa: Oskars Priede