Laikā, kad attālinātais darbs jeb darbs no mājām kļuvis par mūsu ikdienu, nošķirt privāto un darba dzīvi kļūst arvien grūtāk. Arī jaunākā tiesu prakse apliecina, ka ar privāto dzīvi saistīto aspektu loks ir plašs. Īpaši izceļams ir Senāta Civillietu departamenta 2019. gada 20. augusta spriedums, kurā sniegtas vairākas būtiskas atziņas par privātās dzīves neaizskaramības pārkāpuma aspektiem darba attiecībās, to konstatēšanu un pierādīšanu.

Raksta līdzautors: Jānis Kāršenieks, ZAB "TGS Baltic" jurists

Tekstu lasa: Oskars Priede