Daudzi uzņēmumi mūsdienās izvēlas slēgt uzņēmuma, nevis darba līgumu, kas, protams, atšķiras. Kāda ir uzņēmuma līguma būtība? Kādas ir uzņēmuma tiesības un pienākumi?

Tekstu lasa: Oskars Priede