Lasītājs vaicā: Darbinieks strādā attālināti ārzemēs pēc paša iniciatīvas un darba devējs pieļauj šādu darba modeli. Vai darba devējam ir jākompensē attālinātā darba izdevumi šādā situācijā? Vai arī izdevumi (t.sk. apdrošināšana) jāsedz darbiniekam?

Tekstu lasa: Oskars Priede