Lasītājs vaicā: Darba līgumā kā līguma noslēgšanas datums ir norādīts 8.decembris, taču darba devējs un darbinieks līgumu parakstījuši tikai 10.decembrī. Kad stājās spēkā darba līgums – līgumā norādītajā datumā vai dienā, kad tas parakstīts?