Darbinieks tiek norīkots darbam citā valstī. Vai norīkotā darbinieka stundas tarifa likmē jeb darba samaksā var iekļaut dienas naudu? Mēģinām rast atbildi!