Lasītājs vaicā: Kā rīkoties, ja darbinieka slimības laikā tiek izsniegts rīkojums par došanos ikgadējā atvaļinājumā no konkrēta datuma, kad darbiniekam plānots atgriezties darbā pēc slimības, bet slimības laiks pagarinās un darbinieks neierodas darbā iepriekš noteiktajā laikā? Konkrētajam darbiniekam ir uzkrājies ilgāk par gadu neizmantots atvaļinājums, tāpēc darba devējs uzskata par pienākumu šādu rīkojumu izdot. Vai rīkojums ir saistošs darbiniekam, kurš rīkojuma laikā atrodas uz slimības lapas? Vai atvaļinājums automātiski pagarinās? Vai darba devējam jāizdod cits rīkojums?