2021.gada janvārī stājās spēkā grozījumi Komerclikumā, kas sabiedrībām ar ierobežotu atbildību piešķīra tiesības noteikt dažādu kategoriju kapitāldaļas saviem dalībniekiem. Lai būtu vieglāk saprast, ko tas nozīmē, rakstā apskatīšu praktiskus piemērus, kas ilustrē daļu kategoriju iespējamo pielietojumu.

Tekstu lasa: Oskars Priede