Lai gan par datu aizsardzību un atbilstošiem piesardzības pasākumiem rakstīts un runāts daudz, tomēr pārkāpumu un kļūdu šajā jomā netrūkst. Tas, kas sākotnēji šķiet nebūtisks, vēlāk var uzņēmumam radīt lielus zaudējumus. Kas aktuāls datu aizsardzības jomā?

Tekstu lasa: Oskars Priede