Šobrīd praksē bieži var sastapties ar grāmatvežiem-apakšuzņēmējiem. Tā ir inovatīva sadarbības forma starp individuālo grāmatvedi un ārpakalpojuma grāmatvedības sniedzēju. Kuram šādā sadarbības modelī jānodrošina ārpakalpojuma licence un jāizpilda  tā sauktā Naudas atmazgāšanas likuma prasības?