Lai gan Komerclikums 2020. gada sākumā piedzīvoja grozījumus, ar ko paredzēja atļaut sabiedrības ar ierobežotu atbildību darbiniekiem, valdes un padomes locekļiem iegūt savā īpašumā tās daļas, likumā veikti jauni grozījumi. 2021. gada 1. augustā spēkā stājas vēl vieni grozījumi Komerclikumā.

Tekstu lasa: Oskars Priede