Ikdienā teju ikviens redz dažādas reklāmas – tiešās un netiešās, tādas, kas atbilst normatīvajiem aktiem, un arī tādas, kas rada ne tikai uzraugošo iestāžu interesi, bet arī sabiedrības neizpratni. Noskaidrojam, kam jāuzņemas atbildība par neatbilstošu reklāmas saturu!

Tekstu lasa: Oskars Priede