Piemērotās transfertcenas Valsts ieņēmumu dienests var pārbaudīt par beidzamajiem pieciem gadiem. Pēdējā laikā ne tikai Latvijā, bet arī ārvalstīs saistīto pušu darījumiem tiek pievērsta arvien lielāka uzmanība un kopumā vērojams pieaugošs informācijas pieprasījumu un pārbaužu skaits. Pandēmija radīja būtisku ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi, un arī šobrīd tā turpinās, jo ir vērojamas darbinieku biežākas saslimšanas.

Tekstu lasa: Oskars Priede