Publiskajos iepirkumos pasūtītājam par konkursa uzvarētāju jāatzīst pretendents, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu. Aplūkosim, kā noteikt, kurš no piedāvājumiem atbilst šim kritērijiem, kā arī analizēsim dažādus piemērus.

Tekstu lasa: Oskars Priede