Pretenzija – nepatīkams pārsteigums komersantam vai viens no rīkiem, ar ko aizsargāt savas tiesības? Jebkurš var nokļūt abās situācijās un kļūt gan par pretenzijas saņēmēju, gan iesniedzēju, līdz ar to noderīgi zināt, kā rīkoties, saņemot pretenziju, un kādos gadījumos savu interešu aizstāvēšanai var izmantot rakstisku pretenziju.

Tekstu lasa: Oskars Priede