Lasītājs vaicā: Persona mantojusi vairākas sabiedrības kapitāldaļas, kuras vēlas pārdot. Uzņēmumam ir vēl trīs kapitāldaļu īpašnieki. Mantotajām kapitāldaļām atrasts pircējs – fiziska persona. Vai kapitāldaļu īpašnieks ir tiesīgs pārdot mantotās uzņēmuma daļas, neievērojot pirmpirkuma tiesības?